Zadovoljstvo poslom, stres i sagorijevanje nastavnika

Autori

Biljana Mirković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Ivana Zečević
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Nela Marinković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Monografija Zadovoljstvo poslom, stres i sagorijevanje nastavnika namjenjena je studentima psihologije i obrazovnih nauka, nastavnicima i psiholozima zaposlenim u školama. Monografija nudi teorijsku osnovu fenomena zadovoljstvo poslom, stres i sagorijevanje, rezultate kvantitativnog istraživanja ovih fenomena sprovedenog na uzorku nastavnika, te praktične smjernice koje čitaocu mogu pomoći da prepozna eventualne probleme i interveniše. Studentima može pomoći će da bolje razumiju koncept dobrobiti nastavnika i njegova tri osnovna elementa – zadovoljstvo poslom, stres i profesionalno sagorijevanje, da shvate važnost njegovog očuvanja i upoznaju osnovne preventivne intervencije. Nastavnicima može pomoći da povežu situacije sa kojima se susreću u svom radnom okruženju sa objašnjenjima u teorijskim modelima, te na taj način razviju dodatne vještine nošenja sa zahtijevnim poslom koji obavljaju. Takođe, može biti korisna psiholozima zaposlenim u školama, čiji radni zadaci uključuju i brigu o mentalnom zdravlju nastavnika.

Monografija se sastoji od dva dijela. U uvodnom dijelu monografije predstavljeni su konstrukti Zadovoljstvo poslom, Stres i Sagorijevanje. Čitalac se može upoznati sa određenjem ovih konstrukata, različitim teorijskim pristupima ovim konstruktima, njihovim korelatima, te rezultatima brojnih međunarodnih istraživanja ovih konstrukata u kontekstu škole i nastavne prakse. U drugom dijelu monografije predstavljeni su rezultati istraživanja ovih pojava, sprovedenog na uzorku nastavnika u Bosni i Hercegovini. Nakon opisa metodologije istraživanja, predstavljeni su rezultati istraživanja organizovani u više poglavlja. U svakom poglavlju razmatra se fenomenologija ispitivane pojave i njen odnos sa različitim psihološkim i organizacijskim prediktorima. Potom su predstavljeni rezultati istraživanja koje prati diskusija dobijenih nalaza. U okviru završnih razmatranja sumirani su glavni nalazi istraživanja i praktične implikacije za nastavnu praksu.

Biografije autora

Biljana Mirković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog Fakulteta u Banjoj Luci. Magistrirala je i doktorirala na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, u oblasti psihologije rada. Od 2012. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Oblasti interesovanja su joj organizacijski i personalni činioci radnog ponašanja zaposlenih, klima u organizaciji i selekcija kandidata za posao.

Ivana Zečević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjaluci, na katedri za pedagošku i školsku psihologiju. Svoje interesovanje za dječiju i adolescentsku psihologiju usmjerava već 20 godina, radeći na polju mentalnog zdravlja djece, mladih i odraslih u vaspitno – obrazovnom sistemu, u naučno – istraživačkom radu.

Nela Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Master psihologije i psihoterapeut. Od 2017. godine zaposlena na Univerzitetu u Banjoj Luci kao asistent na užoj naučnoj oblasti pedagoška i školska psihologija. Trenutno pohađa doktorske studije na Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska). Samostalno i u ko-autorstvu objavila je nekoliko članaka u časopisima i zbornicima radova od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i ovu monografiju.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 20, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Physical format

Physical format

ISBN-13 (15)

978-99976-38-43-4

Publication date of print counterpart (19)

2020

Fizičke dimenzije