1718-1918 – године и годишњице јужнословенске историје

Authors

Боро Бронза (ed)
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет
Боривоје Милошевић (ed)
Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

Synopsis

У низу вијекова на путу до стварања прве заједничке јужнословенске државе два посљедња вијека, тј. раздобље од 1718. до 1918. године, имала су свакако пресудан значај. Чињеница да се управо ове 2018. године навршавају јубилеји везани за Пожаревачки мир, из 1718. године, и стварање прве Југославије, крајем 1918. године, навела нас је да се на специфичан начин посветимо проучавању периода који је обиљежио политичку и друштвену еволуцију јужнословенског простора. Студијски програм Историја, Филозофског факултета, Универзитета у Бањој Луци, већ неколико година издаје тематске зборнике везане махом за одређене годишњице које су обиљежиле регионалну историју. У овом случају, због двију већ поменутих, задатак нам је био двоструко олакшан. Међутим, намјера нам није била да се фокусирамо само на 1718. или 1918. годину, односно да прикажемо искључиво аспекте који на симболичком или реалном плану повезују те двије године и са њима повезане годишњице, него управо да истражујемо сегменте који су у наведеном раздобљу утицали на поимање континуитета. У историографији је у извјесној мјери увријежено мишљење да је управо у наведеном периоду 1718-1918 наступила и учвршћена превласт Хабзбуршке Монархије, односно Аустрије (касније Аустро-Угарске) у смислу својеврсног одређивања динамике развојног тока различитих политичких процеса међу Јужним Словенима, па и оних интеграцијских, што се у наведеном аустријском утицају првенствено рефлектовало у спријечавању, односно успоравању такве динамике. Ипак, фиксација аутора ни у том погледу није била стриктна, те се не може говорити ни о специфичној географско-политичкој оријентацији приређивача. У том смислу пред читаоцима се налази зборник радова у коме су аутори на врло различите начине настојали представити своје виђење разних развојних момената у оквиру периода од почетка 18. до почетка 20. вијека.

Author Biographies

Боро Бронза, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

је рођен 1974. године. Студије историје је завршио на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци 2000. године. На истој институцији је магистрирао 2006, те докторирао 2009. године. Током постдипломских студија као стипендиста Владе Републике Аустрије боравио је на Универзитету у Грацу. У радном односу на Универзитету у Бањој Луци, прво као асистент, а затим као професор Опште историје новог вијека, налази се од 2001. године. Аутор је више десетина чланака и неколико књига везаних за питања европске и балканске историје раног новог вијека. По одлуци Предсједништва БиХ три пута је именован за амбасадора БиХ, у Грчкој (2009-2013), Швајцарској (2009-2016), те поново у Швајцарској (од 2019. године), гдје се тренутно налази.

Боривоје Милошевић, Универзитет у Бањој Луци, Филозофски факултет

(25. фебруар 1977, Бања Лука). У родном граду је завршио основну, средњу школу и дипломирао на Филозофском факултету у Бањој Луци. На Филозофском факултету у Бањој Луци запослен је од 2007. У звање доцента биран је 2014. године, а у звање ванредног професора биран је 2019. године. Примарно се бави проучавањем историје Српске православне цркве, школских и верских прилика у Босни и Херцеговини током аустроугарске управе, Првим свјетским ратом и уопште простором Босанске Крајине у новом вијеку.

Downloads

Forthcoming

31 May 2024

Categories