Paradigme zavisnosti: socijalnopsihološki diskurs o drogama

Autori

Sanja Radetić Lovrić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Knjiga Paradigme zavisnosti, čiji je izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,  predstavlja socijalnopsihološki diskurs o drogama, a nastala je iz potrebe da se gotovo dvije decenije istraživačkog rada na polju zavisnosti od droga objedine na jednom mjestu. Inspiraciju za objedinjavanje ranije publikovane građe sa novom potekla je od studentskih zahtjeva, te čestih zahtjeva kolega iz prakse.

Rukopis odražava monografiju predstavljenu kroz deset poglavlja, koja na sveobuhvatan način nastoji prikazati važne aspekte efekata procesa socijalizacije na psihički život zavisnika od droga. Prvo poglavlje nas uvodi u određenje, fenomenologiju i dinamiku pojave zavisnosti. Drugo poglavlje govori o faktorima procesa socijalizacije značajnim za razumijevanje pojave zavisnosti o drogama i ulozi socijalizacije u individualizaciji pojedinca. Treće poglavlje prikazuje neke od socioloških i socijalnopsiholoških teorijskih koncepata koji mogu pružiti objašnjenja pojave zavisnosti kao socijalnopatološke pojave. Četvrto poglavlje govori o društvenim reakcijama na pojavu zavisnosti od droga, te vezi između zavisnosti od droga, s jedne strane, i drugim socijalnopatološkim i kriminalnim ponašanjima. Peto poglavlje raspravlja o životnim stresorima i njihovom značaju za razumijevanje etiologije zavisnosti od droga. Šesto poglavlje, iz ugla holističkog pristupa, dovodi u vezu proces motivacije sa zavisnošću od droga, te prikazuje empirijske podatke o razlozima ulaska u svijet droga, sa posebnim naglaskom na usamljenost i smisao života kao posljedice nezadovoljenih potreba pojedinca. Sedmo poglavlje naglašava efekat socijalizacije na emocionalnu regulaciju i kontrolu, te nudi objašnjenje veze između pojave zavisnosti i emocionalne kontrole i regulacije. Osmo poglavlje, kroz empirijski dostupne podatke, prikazuje karakteristike ličnosti zavisnika i njihova određena socijalnopsihološka obilježja na našim prostorima. Deveto poglavlje posvećeno je temama prevencije i tretmana zavisnosti od droga, a sadrži i konkretne prijedloge akcionih planova i programa prevencije. Posljednje, deseto poglavlje, kroz podržavanje holističkog i humanističkog pristupa govori o potrebnosti novih paradigmi u oblasti zavisnosti od droga.

Publikacija je namijenjena svim humanističkim profesijama i onima koji se u svom profesionalnom djelovanju osposobljavaju ili žele produbiti socijalnopsihološka znanja iz oblasti zavisnosti od droga ili žele ući u polje istraživanja poremećaja zavisnosti od droga.

Podaci o autoru/ima

Sanja Radetić Lovrić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

je profesor Katedre za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Njen naučno-istraživački rad je posvećen izučavanju socijalnopatoloških, prestupničkih i kriminalnih ponašanja, a stručni primjeni socijalne psihologije u sudstvu i socijalnoj zaštiti. Autor je i koautor naučnih članaka, monografija i stručnih publikacija. Autor je i inicijator većeg broja edukativnih programa i projekata namjenjenih profesionalnom usavršavanju humanističkih profesija. Koordinator je Alumni centra Filozofskog fakulteta. Sudski je vještak psihološke oblasti. Predsjednica Upravnog odbora Društva psihologa RS.

##submission.downloads##

Objavljeno

мај 12, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-98-53-3

Publication date of print counterpart (19)

2021

Fizičke dimenzije