Ujedinjenje srpskih crkvenih oblasti u obnovljenu Srpsku pravoslavnu patrijaršiju 1918–1924. godine

Autori

Radovan Pilipović
Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Beograd
Boško M. Branković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Monografija Ujedinjenje srpskih crkvenih oblasti u obnovlјenu srpsku pravoslavnu patrijaršiju 1918–1924. godine, nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja autora prošlosti Srpske pravoslavne crkve i njene uloge u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta srpskog naroda kroz istoriju. Naša želјa je bila da se i ovom monografijom obilјeži veliki jubilej koji su srpski narod i Srpska pravoslavna crkva obilјežili 2020. godine – jedan vijek ujedinjenje srpskih crkvenih oblasti u obnovlјenu srpsku pravoslavnu patrijaršiju.

Na osnovu arhivskih istraživanja, proučavanja objavlјenih izvora, štampe i literature, došli smo do rezultata koje objedinjene u ovoj monografiji predstavlјamo stručnoj, ali i široj javnosti. Istraživački zadaci, koje smo koncipirali prilikom dogovora za izradu monografije, a povodom velikog jubileja ponovnog ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve, naveli su nas na zaklјučak da hronološko-problemski pristupimo uobličavanju sadržaja. Poglavlјa: Gubici Srpske pravoslavne crkve u Prvom svjetskom ratu; Dimitrije Pavlović kao arhijerej (Od ustoličenja za arhiepiskopa beogradskog i mitropolita Srbije do ustoličenja za patrijarha ujedinjene Srpske pravoslavne crkve); Uloga laika iz Bosne i Hercegovine – naslјeđe borbe za crkveno-školsku autonomiju i Zaklјučak, napisao je Boško M. Branković, a poglavlјa: Crkvene prilike i kanonsko naslјeđe poslije Prvog svjetskog rata; Pripremne konferencije; Svečanost ujedinjenja i izbor patrijarha 1920. godine; Tomos Carigradske patrijaršije 1922. i ceremonija ustoličenja patrijarha Dimitrija u Pećkoj patrijaršiji 1924. godine i Pećki presto u srpskoj crkvenoj istoriji, napisao je Radovan Pilipović.

Biografije autora

Radovan Pilipović, Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Beograd

(22. avgust 1979.) završio je 13. beogradsku gimnaziju, diplomirao na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 2007. godine. Na istom fakultetu odbranio je master rad 2009. godine. Doktorirao je 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od novembra 2007. zaposlen u  Srpskoj Patrijaršiji na mestu bibliotekara, a od 1. septembra 2012. godine obavlјa dužnost direktora Arhiva SPC, bavi se problematikom nacionalne istorije i istorije Srpske pravoslavne crkve.

Boško M. Branković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(10. mart 1984.) završio je elektrotehničku školu u Banjoj Luci, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 2011. godine, a doktorsku tezu 2014. godine. Od 2009. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, u početku kao bibliotekar, zatim kao stručni saradnik za praktičnu nastavu, a nakon odbranjene doktorske disertacije kao nastavnik na užoj naučnoj oblasti Nacionalna istorija. Bavi se proučavanjem istorije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u novom vijeku.

##submission.downloads##

Objavljeno

јун 16, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-38-54-0

Publication date of print counterpart (19)

2021

Fizičke dimenzije