Pogled na dijete: kroz metodiku vaspitno-obrazovnog rada

Autori

Tanja Stanković-Janković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Nastojeći da pronađe balans između teorije i vaspitno-obrazovne prakse, autorka pokušava odgovoriti na izazove savremene metodike vaspitno-obrazovnog rada. Kroz cijeli rad provejava nastojanje da se odgovori na četiri klјučna pitanja: Ko su akteri (činioci) vaspitno-obrazovnog rada? Gdje se odvija vaspitno-obrazovni rad sa djecom od rođenja do polaska u školu? Šta raditi sa djecom? Kako raditi sa djecom? Ovo su jednostavna pitanja, na koja nije jednostavno odgovoriti, jer su ti odgovori teško uhvatlјivi u vremenu brzih promjena, ali i vremenu punom paradoksa. Kroz trinaest naslova predloženo je mnoštvo mogućnosti djelovanja u brojnim vaspitno-obrazovnim situacijama. Iako je djelo prvenstveno usmjereno na „oblikovanje” budućih vaspitača (profesionalaca), veoma uspješno ga mogu koristiti i učitelјi/nastavnici u svom vaspitno-obrazovnom radu. Takođe, ništa manje nije interesantno za roditelјe ili buduće roditelјe.

Podaci o autoru/ima

Tanja Stanković-Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Tanja (Velјko) Stanković-Janković (30. decembar, 1975, Banja Luka) diplomirala je 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, na Odsjeku za pedagogiju, odbranivši rad pod nazivom Cilјevi učenika i stavovi o školi. Magistarski rad, na temu Emocije i vaspitanje emocionalnosti učenika viših razreda osnovne škole, odbranila je 5. marta 2005. godine, a doktorsku disertaciju, na temu Učenje učenja i emocije u nastavi, 25. septembra 2009. godine.

Po završetku studija počela je raditi na Filozofskom fakultetu, najprije kao asistent (od 2000. godine), zatim kao viši asistent (od 2005. godine), potom kao docent (od 2010. godine), vanredni profesor od 2015. godine, te od 2021. godine kao redovni profesor na predmetima iz oblasti metodike vaspitno-obrazovnog rada. Recenzirala je brojne naučne i stručne članke, te knjige i priručnike. Bila je glavni i odgovorni urednik časopisa Naša škola, Društva pedagoga Republike Srpske.  Učestvovala je u naučnim i stručnim projektima, na brojnim seminarima i naučnim skupovima koji su se bavili različitim pitanjima vaspitno-obrazovnog rada.

Neke od tema u fokusu njenog interesovanja su: cilјevi učenika, emocionalno vaspitanje, nenasilna komunikacija, metode i tehnike efikasnog učenja, prevencija vršnjačkog nasilјa i slične. Autor je više naučnih i stručnih radova, te četiri knjige: Vaspitanje emocionalnosti u školi (2007), Učenje učenja i emocije u nastavi (2012), Pogled na dijete: kroz metodiku vaspitno-obrazovnog rada (2017) i Usmjerenost na ovladavanje (2020).

##submission.downloads##

Objavljeno

новембар 12, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-99955-59-86-1

Fizičke dimenzije