1718-1918 – godine i godišnјice južnoslovenske istorije

Autori

Boro Bronza
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Borivoje Milošević
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

U nizu vijekova na putu do stvaranja prve zajedničke južnoslovenske države dva poslјednja vijeka, tj. razdoblјe od 1718. do 1918. godine, imala su svakako presudan značaj. Činjenica da se upravo ove 2018. godine navršavaju jubileji vezani za Požarevački mir, iz 1718. godine, i stvaranje prve Jugoslavije, krajem 1918. godine, navela nas je da se na specifičan način posvetimo proučavanju perioda koji je obilјežio političku i društvenu evoluciju južnoslovenskog prostora. Studijski program Istorija, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, već nekoliko godina izdaje tematske zbornike vezane mahom za određene godišnjice koje su obilјežile regionalnu istoriju. U ovom slučaju, zbog dviju već pomenutih, zadatak nam je bio dvostruko olakšan. Međutim, namjera nam nije bila da se fokusiramo samo na 1718. ili 1918. godinu, odnosno da prikažemo isklјučivo aspekte koji na simboličkom ili realnom planu povezuju te dvije godine i sa njima povezane godišnjice, nego upravo da istražujemo segmente koji su u navedenom razdoblјu uticali na poimanje kontinuiteta. U istoriografiji je u izvjesnoj mjeri uvriježeno mišlјenje da je upravo u navedenom periodu 1718-1918 nastupila i učvršćena prevlast Habzburške Monarhije, odnosno Austrije (kasnije Austro-Ugarske) u smislu svojevrsnog određivanja dinamike razvojnog toka različitih političkih procesa među Južnim Slovenima, pa i onih integracijskih, što se u navedenom austrijskom uticaju prvenstveno reflektovalo u spriječavanju, odnosno usporavanju takve dinamike. Ipak, fiksacija autora ni u tom pogledu nije bila striktna, te se ne može govoriti ni o specifičnoj geografsko političkoj orijentaciji priređivača. U tom smislu pred čitaocima se nalazi zbornik radova u kome su autori na vrlo različite načine nastojali predstaviti svoje viđenje raznih razvojnih momenata u okviru perioda od početka 18. do početka 20. vijeka.

 

PREDGOVOR 7

HRVOJE PETRIĆ,
O HRVATSKO-SLAVONSKOM KRALJEVSTVU POČETKOM 18. STOLJEĆA - IZABRANE TEME 9

BORO BRONZA,
POŽAREVAČKI MIR U GEOPOLITIČKIM OKVIRIMA JUŽNOSLOVENSKOG PROSTORA 21

SANJA LJUBIŠIĆ,
ISTORIOGRAFIJA FILIPA LASTRIĆA NA LATINSKOM JEZIKU I NJENA KNJIŽEVNO-UMJETNIČKA VRIJEDNOST 47

BOŠKO M. BRANKOVIĆ,
KRATKI PREGLED ISTORIJE JUŽNOSLOVENSKE IDEJE U XVIII VIJEKU 61

RADOVAN SUBIĆ,
GODINA 1882. U JUŽNOSLOVENSKOJ ISTORIJI  77

ALEKSANDRA KOSTADINOVIĆ-RAČIĆ,
TEME IZ SREDNјOVJEKOVNE ISTORIJE U RADOVIMA VLADIMIRA ĆOROVIĆA DO 1918. GODINE 95

BORIVOJE MILOŠEVIĆ,
REVOLUCIONARNA OMLADINA I ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE 107

GORAN VASIN, NENAD NINKOVIĆ,
SUMRAK DVOGLAVOG ORLA – AUSTROUGARSKA 1914. GODINE 121

Biografije autora

Boro Bronza, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

je rođen 1974. godine. Studije istorije je završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2000. godine. Na istoj instituciji je magistrirao 2006, te doktorirao 2009. godine. Tokom postdiplomskih studija kao stipendista Vlade Republike Austrije boravio je na Univerzitetu u Gracu. U radnom odnosu na Univerzitetu u Banjoj Luci, prvo kao asistent, a zatim kao profesor Opšte istorije novog vijeka, nalazi se od 2001. godine. Autor je više desetina članaka i nekoliko knjiga vezanih za pitanja evropske i balkanske istorije ranog novog vijeka. Po odluci Predsjedništva BiH tri puta je imenovan za ambasadora BiH, u Grčkoj (2009-2013), Švajcarskoj (2009-2016), te ponovo u Švajcarskoj (od 2019. godine), gdje se trenutno nalazi.

Borivoje Milošević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(25. februar 1977, Banja Luka). U rodnom gradu je završio osnovnu, srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci zaposlen je od 2007. U zvanje docenta biran je 2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora biran je 2019. godine. Primarno se bavi proučavanjem istorije Srpske pravoslavne crkve, školskih i verskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom austrougarske uprave, Prvim svjetskim ratom i uopšte prostorom Bosanske Krajine u novom vijeku.

##submission.downloads##

Objavljeno

новембар 25, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Physical format

Physical format

ISBN-13 (15)

978-99976-38-13-7

Fizičke dimenzije