Osam vijekova autokefalnosti i jedan vijek od ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve

Autori

Boško M. Branković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Borivoje Milošević
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Srpska pravoslavna crkva obilјežila je nizom manifestacija tokom 2019. godine 800 godina od sticanja autokefalnosti, što predstavlјa jubilej od izuzetne istorijske i uopšte civilizacijske vrijednosti za srpski narod. U 2020. godini SPC je obilјežila i jedan vijek od ujedinjenja svih pokrajinskih srpskih crkvenih oblasti u jedinstvenu crkvenu organizaciju i uspostavlјanja Patrijaršije. Studijski program istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci zbornikom radova: Osam vijekova autokefalnosti i jedan vijek od ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve, obilјežava godišnjice ova dva velika jubileja Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u cjelini.

PREDGOVOR 5

Dragolјub Marjanović,
NOVI PRAVCI U ISTRAŽIVANјU AUTOKEFALIJE SRPSKE CRKVE U XIII VEKU  7

Aleksandra Kostadinović-Račić,
ARHIJEREJ U DUŠANOVOM ZAKONIKU 21

Boris Babić,
VIZANTIJSKI ISIHAZAM U OČIMA SRPSKIH SREDNјOVJEKOVNIH HAGIOGRAFA  37

Boško M. Branković,
KULT SVETOG SAVE I OČUVANјE IDENTITETA SRBA U BOSNI NAKON OBNOVE PEĆKE PATRIJARŠIJE  61

Radovan Pilipović,
DUHOVNI ŽIVOT JUŽNIH EPARHIJA SRPSKE PEĆKE PATRIJARŠIJE 1557–1766. GODINE  75

Dejan D. Antić,
POGLED NA BUGARSKU EGZARHIJU I SRPSKI NAROD U JUŽNOJ STAROJ SRBIJI I MAKEDONIJI U DRUGOJ POLOVINI XIX VEKA 93

Saša Stanojević, OBELEŽAVANјE SLAVE DRUGOG PEŠADIJSKOG (GVOZDENOG) PUKA „KNјAZ MIHAILO“ 111

Borivoje Milošević,
PRAVOSLAVNO SVEŠTENSTVO U AUSTROUGARSKIM LOGORIMA TOKOM PRVOG SVJETSKOG RATA  123

Zoran Pejašinović,
VASO GLUŠAC – „JERETIK” NAŠE ISTORIOGRAFIJE 153

Danka Damjanović,
LIKOVNI UMJETNICI PROJEKTANTI I IKONOPISCI TOKOM PRVE POLOVINE DVADESETOG VIJEKA U BOSNI I HERCEGOVINI 193

Borivoje Milošević, Izvori za istoriju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini: zbornik dokumenata, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Arhiv Republike Srpske i Arhiv Srpske pravoslavne crkve, Banjaluka–Beograd 2020   205

Bojan Stojnić, Đorđe Janjatović,
Prezimena Srba u Bosni, drugo izmenjeno izdanje, Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske i Arhiv Republike Srpske, Banjaluka 2020 211

Biografije autora

Boško M. Branković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(10. mart 1984.) završio je elektrotehničku školu u Banjoj Luci, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 2011. godine, a doktorsku tezu 2014. godine. Od 2009. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, u početku kao bibliotekar, zatim kao stručni saradnik za praktičnu nastavu, a nakon odbranjene doktorske disertacije kao nastavnik na užoj naučnoj oblasti Nacionalna istorija. Bavi se proučavanjem istorije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u novom vijeku.

Borivoje Milošević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(25. februar 1977, Banja Luka). U rodnom gradu je završio osnovnu, srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci zaposlen je od 2007. U zvanje docenta biran je 2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora biran je 2019. godine. Primarno se bavi proučavanjem istorije Srpske pravoslavne crkve, školskih i verskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom austrougarske uprave, Prvim svjetskim ratom i uopšte prostorom Bosanske Krajine u novom vijeku.

##submission.downloads##

Objavljeno

новембар 25, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-38-47-2

Fizičke dimenzije