Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875–1878. godine

Autori

Boško M. Branković
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Borivoje Milošević
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

U Zborniku radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875–1878. godine, prezentovani su naučni radovi učesnika istoimenog Okruglog stola održanog 12. juna 2015. godine u organizaciji Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je na ovaj način, u okvirima nauke, obilježio 140 godina od početka ovog značajnog istorijskog događaja za srpski narod u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Predgovor 7

Borivoje Milošević,
Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini u posljednjem vijeku osmanske uprave 15

Boško M. Branković,
Mitropolit Mihailo i ustanak Srba u Bosni 1875–1878. godine 33

Dragiša Vasić,
Muslimanska/bošnjačka istoriografija o ustanku Srba u Hercegovini i Bosni 1875–1878. Godine 45

Radovan Pilipović,
Ustanički pokreti kod Srba u severoistočnoj Bosni 1875–1876. godine 65

Nenad Urić,
Vaso Vidović – politički vođa Bosanskog ustanka 1875–78. godine 77

Radovan Subić,
Strani putopisci o „vođi“ Hercegovačkog ustanka Mići LJubibratiću 113

Stojanka Lužija,
Bečki list Neue Freie Presse o pitanju Bosne i Hercegovine na Berlinskom kongresu 125

Goran Đuran,
Pravci razvitka tursko-osmanskog feudalizma u Bosni u 19. vijeku 137

Nikola Ožegović,
Britansko javno mnjenje i Velika istočna kriza 151

LJubomir Milutinović,
Nevesinjska puška u epskoj pjesmi 161

Biografije autora

Boško M. Branković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(10. mart 1984.) završio je elektrotehničku školu u Banjoj Luci, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 2011. godine, a doktorsku tezu 2014. godine. Od 2009. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, u početku kao bibliotekar, zatim kao stručni saradnik za praktičnu nastavu, a nakon odbranjene doktorske disertacije kao nastavnik na užoj naučnoj oblasti Nacionalna istorija. Bavi se proučavanjem istorije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u novom vijeku.

Borivoje Milošević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(25. februar 1977, Banja Luka). U rodnom gradu je završio osnovnu, srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci zaposlen je od 2007. U zvanje docenta biran je 2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora biran je 2019. godine. Primarno se bavi proučavanjem istorije Srpske pravoslavne crkve, školskih i verskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom austrougarske uprave, Prvim svjetskim ratom i uopšte prostorom Bosanske Krajine u novom vijeku.

##submission.downloads##

Objavljeno

новембар 25, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

987-99955-59-77-9

Fizičke dimenzije