Osobenosti tretmana forme koncerta i simfonije u djelima Vojina Komadine

Autori

Ozrenka Bjelobrk Babić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

 Ovo je knjiga o životu i stvaralaštvu akademika Vojina Komadine, jednog od vodećih kompozitora u Bosni i Hercegovini i istaknutog imena jugoslovenske muzike u drugoj polovini XX vijeka. Zbog kvalitetnijeg ostvarenja cilјa istraživanja neophodno se bilo osvrnuti ne samo na muzička strujanja na našim prostorima već u širem smislu na evropske i svjetske tokove.

Strukturu monografije čine tri glavna dijela.  Prvo poglavlje obuhvata biografiju Vojina Komadine sa stilskim pregledom stvaralaštva. U centralnom dijelu rada detaljno su analizirana reprezentativna djela koncertantne i simfonijske muzike iz bogatog pluralističkog opusa ovog autora. Analitičko sagledavanje izabranih kompozicija, prvenstveno formalno (u makro i mikro planu) i harmonsko, uz ilustraciju notnih primjera, istovremeno potvrđuje dva osnovna stvaralačka prosedea, odnosno obilježja stilskog razvoja kompozitora. Nakon detaljnog tumačenja osobenosti kompozicija, koje je učinjeno za svaku pojedinačno (osnovni podaci o nastanku, izvođačima i snimcima, izvođenjima, zatim opšti pogled na spoljašnju strukturu djela i podrobna unutrašnja struktura djela, redom po stavovima), u vidu sinteze slijedi iscrpan prikaz harmonskog jezika u svim djelima. U zaključnom dijelu rada, kroz različite parametre kao što su: forma, melodija, metroritmika, dinamika, orkestracija, istančano su sumirani rezultati cjelokupne analize. Poseban segment ovog rada, Prilozi, od značaja su za naredna istraživanja, a u njima  izdvajamo Spisak djela po godinama nastanka, Spisak najvažnijih nagrada i priznanja i Bibliografiju.

Mijenjajući stilska obilježja stvaralaštva (od neoklasicizma do nove jednostavnosti, postmoderne), Komadina je bio intenzivno inspirisan folklornom tradicijom Balkana, koju je upečatljivo utkao u svoja djela, slijedeći savremene tokove muzičkog izraza. Spajajući tradicionalno i novo, uz izuzetnu stvaralačku invenciju, Komadina se izdvaja svojom originalnošću i postaje prepoznatljiv na prostoru bivše Jugoslavije, u Evropi, ali i na drugim kontinentima._

Publikacija može biti korisna naučnicima, muzikolozima, studentima muzičkih akademija, muzičkim teoretičarima i pedagozima, nastavnicima muzičke kulture, kao i učiteljima, vaspitačima, ali i svim zainteresovanim za kulturu i muzičku umjetnost naših prostora.

Podaci o autoru/ima

Ozrenka Bjelobrk Babić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Rođena je u Mostaru. Osnovne studije završila je na Odsjeku za opštu muzičku pedagogiju Muzičke akademije  Univerziteta Crne Gore 1999. godine. Diplomu magistra umjetnosti stiče na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2020. godine. Član je više stručnih udruženja u zemlji i inostranstvu, te radnih grupa i stručnih komisija formiranih u oblasti kulture, umjetnosti i obrazovanja na svim nivoima. Umjetničku djelatnost ostvaruje u akademskim sastavima. Napisala je više naučnih i stručnih radova objavljenih u zbornicima i časopisima, izlaže na naučnim skupovima i simpozijumima, a povremeno piše i za dnevne listove u Republici Srpskoj. Recenzent je  nekoliko stručnih  i naučnih članaka. Od maja 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na radnom je mjestu nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu/umjetničku oblast umjetničko-teorijske discipline. Pored promovisanja muzičke umjetnosti i njegovanja folklorne tradicije, kao polje  interesovanja u profesiji izdvaja  istraživački rad na teme iz muzičke pedagogije,  metodike nastave muzičke kulture.

##submission.downloads##

Objavljeno

јануар 19, 2022

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-38-57-1

Fizičke dimenzije