Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–2016)

Autori

Boško Branković (ur.)
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Borivoje Milošević (ur.)
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Radovima u zborniku: Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–2016), Studijski program istorije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obilјežio je 120 godina od početka borbe srpskog naroda u okupiranim pokrajinama za crkveno-prosvjetnu samoupravu.

Biografije autora

Boško Branković, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(10. mart 1984.) završio je elektrotehničku školu u Banjoj Luci, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci 2009. godine. Na istom fakultetu odbranio je magistarski rad 2011. godine, a doktorsku tezu 2014. godine. Od 2009. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, u početku kao bibliotekar, zatim kao stručni saradnik za praktičnu nastavu, a nakon odbranjene doktorske disertacije kao nastavnik na užoj naučnoj oblasti Nacionalna istorija. Bavi se proučavanjem istorije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u novom vijeku.

Borivoje Milošević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(25. februar 1977, Banja Luka). U rodnom gradu je završio osnovnu, srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci zaposlen je od 2007. U zvanje docenta biran je 2014. godine, a u zvanje vanrednog profesora biran je 2019. godine. Primarno se bavi proučavanjem istorije Srpske pravoslavne crkve, školskih i verskih prilika u Bosni i Hercegovini tokom austrougarske uprave, Prvim svjetskim ratom i uopšte prostorom Bosanske Krajine u novom vijeku.

##submission.downloads##

Objavljeno

мај 12, 2022

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99955-59-91-5

Publication date of print counterpart (19)

2017

Fizičke dimenzije