Formiranje pojmova u nastavi prirode i društva: (teorijske osnove i metodički postupci)

Autori

Slaviša Jenjić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Knjiga Formiranje pojmova u nastavi prirode i društva - teorijske osnove i metodički postupci namijenjena je studentima učiteljskog studija, ali i učiteljima koji već realizuju nastavu. Savremene metodike nastave prirode i društva dobrim dijelom se bave organizacijom nastave, primjenom nastavnih metoda, oblika, medija i svega što je važno za organizaciju nastave. Ovdje se o tome ne raspravlja, već se nastoji ukazati na mnoštvo pojmova koje u nastavi prirode i društva učenici treba da usvoje. Prikazani su primjeri pogodni za realizaciju nastave i opisani različiti metodički postupci koji se mogu primijeniti u nastavnom radu.

Podaci o autoru/ima

Slaviša Jenjić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

(Prnjavor, 09.04.1972.) vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Metodika razredne nastave. Prethodno biran u zvanje višeg asistenta i docenta za istu naučnu oblast. Na studijskom programu Učiteljski studij je odgovorni nastavnik za predmete Uvod u metodiku nastave prirode i društva, Metodiku nastave prirode i društva, Uvod u metodiku početne nastave matematike, Metodiku početne nastave matematike i Metodiku rada u višerazrednim odjeljenjima. Na drugom ciklusu studija angažovan je na predmetima Metodičke inovacije u nastavi prirode i društva i Metodičke inovacije u razrednoj nastavi matematike. Autor je brojnih radova iz oblasti Metodike razredne nastave i aktivan učesnik na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

##submission.downloads##

Objavljeno

јун 9, 2022

Kategorije