Migranti i Mi: Socio-psihološka analiza međusobne percepcije

Autori

Srđan Dušanić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Jamen Hrekes
Miloš Pralica

Sinopsis

Ova knjiga predstavlja rezultat kvantitativno-kvalitativnog istraživanja, sprovedenog na uzorku migranata i mlađe rezidentne populacije. Pored anketiranja učesnika istraživanja, organizovane su i fokus grupe sa predstavnicima ovih populacija. Takva metodologija nam je omogućila dublji uvid i bolje razumijevanje pitanja migrantske krize.
Ova monografija se sastoji iz više dijelova. U njegovom uvodu postoji geneza problema koji se odrazio i na Balkan. Autori su zatim predstavili osnovne psihološke pristupe koji se koriste za bolje razumijevanje fenomena vezanih za migracije kao što su izvori međugrupnih stavova; socio-psihološke osnove predrasuda; političke i ideološke osnove međugrupnih odnosa; situacioni razlozi predrasuda; istraživanje predrasuda prema štićenicima migrantima; percepcije migranata među stalnim stanovništvom; kakve posljedice imaju predrasude; kako se stanovništvo jugoistočne Evrope odnosi prema marginalizovanim grupama; slučaj Bosne i Hercegovine – susret marginalizovanih itd. Nakon detaljnog opisa metodologije istraživanja, prvi rezultati su prikazani odvojeno za migrante i za rezidentno stanovništvo. Prvo su dati kvantitativni rezultati, a zatim rezultati fokus grupa. Rezultati su organizovani u više poglavlja koja nezavisno razmatraju ovaj fenomen i njegove odnose sa brojnim drugim psihološkim i socijalnim prediktorima. Glavni rezultat i njegovo značenje se sumiraju i tumače u okviru završne diskusije i preporuka. Iskreno se nadamo da će direktno prenesena iskustva migranata i podaci o međusobnim odnosima podstaći razmišljanje i preispitivanje nekih starih vjerovanja i doprinijeti dubljem razumijevanju migrantskog statusa i položaja.

##submission.downloads##

Objavljeno

август 2, 2022

Kategorije