Religioznost mladih u postsocijalističkom društvu

Authors

Srđan Dušanić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Synopsis

Pad komunističkih i socijalističkih režima, te politička i društvena transformacija zemalja istočne Evrope krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina XX vijeka, nije mimoišla ni bivšu Jugoslaviju te zemlje nastale njenim raspadom, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Tokom socijalističke ere, većina stanovništva Bosne i Hercegovine se izjašnjavala kao ateisti. Međutim, raspad socijalističkog sistema, jačanje etničkih identifikacija, građanski rat u periodu 1992–1995. godine, praćeni su i masovnom ekspanzijom religijskih identifikacija, uvjerenja i osjećanja. Knjiga predstavlja sintezu istraživanja religioznosti sprovedenih u postosocijalističkoj Bosni i Hercegovini i korisno je svjedočanstvo o zastupljenosti i karakteru religioznosti u tom periodu, te refleksijama koje religioznost ima na psihički život, interpersonalne i međugrupne odnose.

Autor zaključuje da religioznost ima potencijal da pozitivno utiče na mentalno zdravlje i prosocijalna ponašanja čovjeka, ali i da značajno problematizuje međugrupne odnose. Iskrenija, posvećenija i kognitivno kompleksnija religioznost je faktor unutrašnjeg i društvenog blagostanja,  dok energija deklarativne i površne religioznosti nije dovoljno jaka za transformaciju čovjeka i društva nabolje, ali je dovoljno toksična da doprinese netoleranciji i konfliktima. Uz sve uvažavanje uloge religije u jačanju socijalnih identiteta, njena glavna svrha je duhovna transformacija unutrašnjeg bića čovjeka. Ova misija religije treba da je važnija i iznad svih drugih socijalnih, etničkih, a pogotovo dnevnopolitičkih ciljeva. 

Author Biography

Srđan Dušanić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

redovni je profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina). Tokom svog istraživačkog rada najviše se bavio psihologijom religioznosti, a objavio je i naučne monografije i radove o migrantskoj problematici, građanskoj i političkoj participaciji, ekstremizmu mladih, rodnim i socijalnim identitetima. Takođe, održao je veliki broj obuka za različite institucije u oblasti razvoja ljudskih potencijala. Profesionalna i životna iskustva sticao u preko 50 zemalja. Otac.

Downloads

Forthcoming

31 May 2024

Categories