Usvajanje jezika: uvod u razvojnu psiholingvistiku

Autori

Slavica Tutnjević
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Maja Savić
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Sinopsis

Udžbenik Usvajanje jezika: uvod u razvojnu psiholingvistiku prvenstveno je namijenjen studentima prvog ciklusa studija psihologije kao obavezna literatura za predmet Razvoj govora. Udžbenik je zamišljen kao osnovna literatura koja će studentima pružiti osnovna znanja iz oblasti usvajanja jezika, koja se mogu nadograđivati na višim ciklusima studiranja. Međutim, pored studija psihologije, usvajanje jezika predstavlja relevantnu temu i na drugim studijima (razredna nastava, predškolsko vaspitanje, različiti smjerovi filoloških fakulteta, itd.).

Svaka od ovih struka na svoj način je direktno uključena u rad sa djecom, te je u situaciji da ili prati jezički razvoj djece i prepoznaje potencijalne probleme u ovoj oblasti, ili izučava teorijske aspekte usvajanja jednog ili više jezika. Udžbenik se sastoji od deset poglavlja. U prvom poglavlju dat je pregled ključnih termina važnih za razumijevanje tematike usvajanja jezika kod djece. Potom su, u drugom i trećem poglavlju, obrađene teme bioloških osnova i evolucionog porijekla i razvoja jezičke sposobnosti kod ljudi. Četvrto poglavlje ukratko opisuje istorijske i savremene dileme o odnosu jezika i mišljenja, te nudi kratak pregled savremenih istraživanja na ovu temu. U petom poglavlju dat je pregled najčešće korištenih metoda za istraživanje usvajanja jezika kod djece, nakon čega slijedi poglavlje sa detaljnim prikazom dominantnih teorijskih i istraživačkih pravaca u okviru kojih se izučava usvajanje jezika kod djece. U sedmom poglavlju prikazani su najvažniji preduslovi za neometano usvajanje jezika, dok osmo poglavlje prikazuje uobičajene faze usvajanja jezika kod djece tipičnog razvoja, uz indikatore eventualnih razvojnih odstupanja i mogućnosti za rano podsticanje. U devetom poglavlju opisane su karakteristike usvajanja jezika kod djece atipičnog razvoja. Posebno su prikazane specifičnosti usvajanja jezika kod djece sa oštećenjem sluha, djece sa oštećenjem vida, djece sa teškoćama u intelektualnom funkcionisanju, djece sa poremećajima autističnog spektra i djece sa razvojnim jezičkim poremećajem. U posljednjem, desetom poglavlju, data su osnovna naučna i praktična saznanja o razvoju dvojezične djece.

Biografije autora

Slavica Tutnjević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Magistrirala je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Kolumbija u Njujorku, te doktorirala na Univerzitetu u Banja Luci, u oblasti razvojne psihologije. Od 2006. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Oblasti interesovanja su joj rani razvoj, razvojna trauma i razvoj govora.

Maja Savić, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Diplomirala je 2001. na odjeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje je i magistrirala (2004.) i doktorirala (2011). Od 2001. do 2012. bila je zaposlena u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, a od 2012. zaposlena je na Filološkom fakultetu u Beogradu. Učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih projekata. Koautor je više radova u naučnim časopisima i učesnik većeg broja naučnih konferencija.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 8, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99976-38-19-9

Date of first publication (11)

2019

Fizičke dimenzije