Afektivna vezanost, rane maladaptivne sheme i stresna iskustva

Autori

Aleksandra Hadžić
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Tijana Mirović
Psihološko savetovalište "Mozaik", Beograd i Centar za Shema terapiju, Beograd

Sinopsis

Monografija je namjenjena studentima i drugim istraživačima zainteresovanim za relacije afektivne vezanosti i ranih maladaptivnih shema. Monografijom smo željeli da na jednom mjestu predstavimo rezultate dosadašnjih istraživanja, kao i da olakšamo pronalazak relevantne literature.

S ciljem olakšavanja dolaženja do traženih podataka za različite profesionalce, i one koji će to tek postati, knjiga je organizovana na način da je podijeljena na dvije cjeline. U prvoj cjelini nalaze se rezultati poređenja dva istraživanja rađena na različitim uzorcima. U drugom dijelu nalaze se radovi autora, saopštavani na različitim skupovima i objavljeni u različitim časopisima. Prvi dio knjige obuhvata 4 poglavlja. U prvom poglavlju predstavljena su osnovna određenja afektivne vezanosti sa posebnim akcentom na uticaj stresnih iskustava na stvaranje i razvoj sistema afektivne vezanosti. U drugom poglavlju predstavljene su rane maladaptivne sheme, sa posebnim osvrtom na ulogu stresnih iskustava u njihovom nastanku i održavanju. U treći empirijski dio donosi rezultate dva istraživanja, koja su se bavila relacijama afektivne vezanosti, ranih maladaptivnih shema i stresnih iskustava, rađena na uzorcima studenata i mladih odraslih. S obzirom da dobijene rezultate smatramo relevantnim za praktičan, psihoterapijski i savjetodavan rad, četvrto poglavlje donosi implikacije za psihoterapijski rad i prevenciju. Na kraju ovog dijela nalazi se spisak korištene literature, za koji očekujemo da bude od pomoći budućim istraživačima i praktičarima.

Studenti i klijenti koji žele da se upoznaju sa teorijom afektivne vezanosti ili shema terapijom, mogu pročitati prvo i drugo poglavlje u prvom dijelu. Kolegama psihoterapeutima može koristiti dio o implikacijama za psihoterapijski rad, dok je istraživačima namjenjen ostatak knjige. U trećem poglavlju prvog dijela knjige nalaze se rezultati našeg poslednjeg, do sada neobjavljenog istraživanja, dok se u drugom dijelu knjige nalaze radovi iz ove oblasti, koje smo do sada objavile. Nadamo se da će vas nešto od napisanog inspirisati da krenete u sopstvena istraživanja i dalje bavljenje ovim temama.

Biografije autora

Aleksandra Hadžić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

je doktor psiholoških nаukа, sistemski porodični psihoterapeut sa evropskim sertifikatom (EAP) i terapeut Emotionally Focused Therapy. Zaposlena je kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst razvojne psihologije na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Njena oblast interesovanja je razvoj sistema afektivne vezanosti i njegov uticaj na emocionalni i kognitivni razvoj, čime se bavi duže od 15 godina.

Tijana Mirović, Psihološko savetovalište "Mozaik", Beograd i Centar za Shema terapiju, Beograd

je doktor psiholoških nаukа, akreditovani Shema terapeut (naprednog nivoa), trener i supervizor, kao i Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Bila je zaposlena kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a danas je psihoterapeut/trener/supervizor u psihološkom savetovalištu „Mozaik“ i Centru za Shema terapiju Beograd.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 9, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Štampano izdanje

Štampano izdanje

ISBN-13 (15)

978-99955-59-76-2

Date of first publication (11)

2016

Fizičke dimenzije