Ozbiljno shvatanje Darvina: naturalistički pristup filozofiji

Autori

Majkl Ruz
Državni univerzitet Floride, Talahasi, Florida, SAD
Miroslav Galić (prev.)
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

«Značaj naučne revolucije za filozofiju je neupitan. Moderna filozofija – jednako racionalistička i empiricistička – bi bila nemoguća bez velikog napretka u fizici. Slično tome, mogli bismo anticipirati da će darvinistička revolucija imati važne implikacije po filozofiju. Ja bih otišao i dalјe i rekao da bismo mogli očekivati da će Darvinovo djelo imati veće implikacije po filozofiju nego što ih je imala fizika. Teorija evolucije putem prirodne selekcije ima direktan uticaj na našu vrstu. Ne samo da se nalazimo na zrncetu prašine koje je nošeno kovitlacem kroz prazninu, već i mi sami nismo ništa više od transformisanih majmuna. Ako ta spoznaja ne može da utiče na naša viđenja epistemologije i etike, onda ne znam šta može.»

- Majkl Ruz

Biografije autora

Majkl Ruz, Državni univerzitet Floride, Talahasi, Florida, SAD

Majkl Ruz (Michael Ruse, 1940) je kanadski filozof britanskog porijekla koji se bavi filozofijom biologije (naročito darvinizma), etikom, te istorijom i filozofijom nauke.  Predavao je na Univerzitetu u Gvelfu, Kanada, kao I na Državnom univerzitetu Floride u Talahasiju, SAD.

Miroslav Galić (prev.), Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Rođen je u Banjoj Luci. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2010. godine stekao je zvanje profesora filozofije, a 2017. godine zvanje magistra filozofije. U zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na predmetu Uvod u filozofiju izabran je 2018. godine. Oblasti interesovanja su mu filozofija nauke, filozofija svijesti i filozofija istorije.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 12, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Physical format

Physical format

ISBN-13 (15)

978-99976-38-14-4

Publication date of print counterpart (19)

2018

Fizičke dimenzije