Predškolski kurikulum u teoriji i praksi

Autori

Tamara Pribišev Beleslin
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Sistematizovano i studiozno, koristeći naučni metod teorijske analize i sinteze, u naučnoj monografiji su predstavljene i razvijene najvažnije ideje o kompleksnoj tematici kurikuluma predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Кroz preispitivanje različitih teorijskih pristupa na tri nivoa (datih u vidu tri velika poglavlja: Predškolski kurikulum u teoriji; Od teorije ka praksi, i Predškolski kurikulum u praksi) pedagoški i multidisciplinarni fenomen kurikuluma sagledava se kroz savremene teorijske pristupe, aspekte njegove strukture, funkcije, elemente, osobenosti, klasifikacije, te pitanje kvaliteta u vaspitanju i obrazovanju i kroz najnovija istraživanja koja potvrđuju djelovanje predškolskih programa na razvoj i učenje djece do polaska u školu. Podjednako teorijski potkovano, monografija se bavi i problematikom predškolskih kurikuluma u specifičnom društvenom kontekstu, kroz teorijsku analizu Programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske i okvirnog predškolskog kurikuluma u Bosni i Hercegovini. U monografiji se otvaraju pitanja od značaja za dalji razvoj, teorijsko promišljanje i istraživanja kurikuluma, specifičnog i kompleksnog pedagoškog fenomena.

Podaci o autoru/ima

Tamara Pribišev Beleslin, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naučna i istraživačka interesovanja vezana su za pedagogiju i metodiku vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Učeštvovala je na naučnim skupovima u svijetu i u zemlji, objavila nekoliko monografija i preko 30 naučnih radova na engleskom i srpskoj jeziku. Bila je članica ekspertskih grupa za razvoj predškolskog kurikuluma, legislative i pedagoške dokumentacije. Predsjednica je nacionalnog ogranka Svjetske organizacije OMEP u BiH.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 15, 2021

Kategorije

Podaci o dostupnom formatu publikacije: Physical format

Physical format

ISBN-13 (15)

978-99976-38-33-5

Publication date of print counterpart (19)

2019

Fizičke dimenzije