Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama: Zbornik radova

Autori

Tamara Pribišev Beleslin (ur.)
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Sinopsis

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama tematski naučni zbornik, interdisciplinaran u svojoj osnovi, osvjetljava problematiku stvaralaštva djeteta u ranom djetinjstvu na teorijskom nivou i kroz praktične prikaze praktičara. Pruža doprinos razumijevanju položaja različitih umjetnosti u vaspitno-obrazovnom procesu i kurikulumu te ulogu i vaspitnu moć integracije ekspresivnih aktivnosti u predškolskim ustanovama. Svojom suštinom, upravo ovakve aktivnosti najbliže su dječijem razumijevanju svijeta u kome žive i aktivnostima u kojima su svakodnevno uronjena, posebno, igri. Osnovni cilj naučnoistraživačkog projekta iz kojeg je zbornik nastao, bio je promišljanje i istraživanje različitih teorijsko – epistemološko – metodoloških problema pred kojima se danas nalazi fenomen dječijeg stvaralaštva iz uglova različitih humanističkih i društvenih nauka u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, spojem teorije, praktičnog pristupa i metodologije. Fokus naučnog istraživanja bio je usmjeren ka različitim aspektima stvaralaštva djece u ranom djetinjstvu i njihovom integrisanju u holističko razumijevanje fenomena: jezičkom, muzičkom (tradicionalnom), likovnom, scenskom, folklornom i narodnom stvaralaštvu te položaju dječijeg stvaralaštva u igri i predškolskom kurikulumu.

Biografije autora:

Tamara PRIBIŠEV BELESLIN, vanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naučna i istraživačka interesovanja vezana su za pedagogiju i metodiku vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Učeštvovala je na naučnim skupovima u svijetu i u zemlji, objavila nekoliko monografija i preko 30 naučnih radova na engleskom i srpskoj jeziku. Bila je članica ekspertskih grupa za razvoj predškolskog kurikuluma, legislative i pedagoške dokumentacije. Predsjednica je nacionalnog ogranka Svjetske organizacije OMEP u BiH.

Jasmina BEĆIROVIĆ-KARABEGOVIĆ, doktor pedagoških nauka i vanredna profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na pedagoškoj i metodičkog grupi predmeta. Radila je i kao odgajateljica u vrtićima u Zagrebu i Sarajevu. Aktivna je u svojstvu ekspertice pri stručnim radnim grupama i projektima vezanim za predškolski odgoj i obrazovanje, te učesnica međunarodnih i domaćih skupova, konferencija, tribina i radionica.

Sanja PARTALO, (rođena Pandžić) rođena je 17. maja 1978. godine u Banjoj Luci. Magistrirala je 2011. godine na Studijskom programu pedagogije Filozofskog fakulteta odbranivši rad pod nazivom „Svojstva simboličke igre predškolske djece“ i doktorirala 2017. godine odbranivši disertaciju „Razvoj prijateljstva predškolske djece u institucionalnom vaspitanju“. Od oktobra 2005. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Brane R. MIKANOVIĆ rođen je 1969. godine u Doboju. Vanredni je professor na Studijskom program Pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Studij razredne nastave završio je na Pedagoškoj akademiji u Banjoj Luci 1993. godine. Diplomirao je i magistrirao pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Doktorirao je 2010. godine na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.

Jelenka PANDUREVIĆ (1974) vanredni je profesor srpske književnosti i kulture na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Predmet njenog naučnog interesovanja je istorija i poetika usmene književnosti, interdisciplinarni aspekti folkloristike, kulturna animalistika, studije kulture i heritologije, usmena istorija, književna antropologija i erotologija u književnosti. Bavi se terenskim istraživanjem folklora i promocijom nematerijalnog kulturnog nasljeđa.

Miroslav D. DRLJAČA, pohađao školu za dizajn “Bogdan Šuput” u Novom Sadu. Na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci diplomirao slikarstvo, te magistrirao grafiku. Na istoj Akademiji stekao zvanje doktora didaktičko-metodičkih nauka-metodika nastave likovne kulture. Uže naučno interesovanje: metodika nastave likovne kulture i likovna pedagogija. Radove iz vizuelne umjetnosti predstavlja na kolektivnim i samostalnim izložbama.

Biljana SMAILAGIĆ, (1979. god. Banja Luka). Srednju muzičku školu završila 1999. god. a Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, 2003. godine. Magistrirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2015. godine. Upisuje doktorsku disertaciju na Pedagoškom fakultetu u Bijeljini Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2017/2018 god. U zvanju docenta radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na studijskim programima predškolsko vaspitanje i razredna nastava.

Aleksandra ŠINDIĆ, rođena je u Banjoj Luci, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala, magistrirala i doktorirala pedagoške nauke. Radila je deset godina u vrtiću kao pedagog, a sad je redovan profesor na Filozofskom fakultetu Univerzitet  u Banjoj Luci. Kao koordinator ili učesnik  nacionalnih i međunarodnih projekata,  posebno interesovanje usmjerava na  empirijska istraživanja  različitih oblasti metodika predškolskog vaspitanja i obrazovanja i predškolske pedagogije. Istraživačke radove je predstavljala i objavljivala na brojnim skupovima i u prepoznatljivim časopisima u zemlji i inostranstvu.

Darko RATKOVIĆ rođen je 21.04.1975. godine u Banjoj Luci. Završio je osnovne i specijalističke/master studije na Akademiji umjetnosti te osnovne i magistarske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2006 god. je asistent na predmetima: Metodika muzičkog  vaspitanja, Uvod u metodiku nastave muzičke kulture i Metodika nastave muzičke kulture te doktorand na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Danijel BARTULOVIĆ je rođen 7.6.1984. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu je završio u Laktašima, a Gimnaziju u Banjoj Luci. 2011. godine je upisao Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, studijski program Predškolsko vaspitanje, na kojem je diplomirao 2015. godine. Od 2016. godine je zaposlen kao stručni saradnik - vaspitač u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ Laktaši.

Sanela MRVELJ je rođena 12.07.1979. Radi 12 godina kao diplomirani vaspitač u vrtiću “Princeza Katarina Karađorđević” u Laktašima. Završila je Višu pedagošku školu u Zagrebu, a potom Studijski program predškolskog vaspitanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prošla je Montesori i Waldorf obuke. Već 11 godina je aktivna kao ucitelj folklora u predškolskom programu.

Nada RADOJA, rođena 07. aprila 1969. g. u Pakracu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu ruski i češki jezik sa književnošću i predškolsko vaspitanje na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Predškolsko vaspitanje završila u Banjaluci na Pedagoškoj akademiji 1992. g. i na Filozofskom fakultetu 2011. g. Radi kao vaspitač u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci od 1994. godine.

Milica A. MAKSIĆ, rođena sam 22.06. 1993. godine u Kninu. Osnovne i master studije završila sam na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Pored kontinuiranog usavršavanja u struci pišem bajke, dramske tekstove za decu pesmice i priče koje su nagrađivane na međunarodnim konkursima i objavljene u mnogim zbirkama. Trenutno sam zaposlena u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Podaci o autoru/ima

Tamara Pribišev Beleslin, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet

Vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Naučna i istraživačka interesovanja vezana su za pedagogiju i metodiku vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Učeštvovala je na naučnim skupovima u svijetu i u zemlji, objavila nekoliko monografija i preko 30 naučnih radova na engleskom i srpskom jeziku. Bila je članica ekspertskih grupa za razvoj predškolskog kurikuluma, legislative i pedagoške dokumentacije. Predsjednica je nacionalnog ogranka Svjetske organizacije OMEP u BiH.

##submission.downloads##

Objavljeno

април 16, 2021

Kategorije

Detalji o ovoj monografiji

ISBN-13 (15)

978-99976-38-48-9