Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija (drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje)

Authors

Draženko Jorgić
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Synopsis

Knjiga Pedagoška evaluacija i (auto)korekcija autora Draženka Jorgića je autorov drugi pokušaj da se ne zaboravi značaj fenomena zavisnosti kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada nastavnika od učestalosti vrednovanja, odnosno povratnog informisanja nastavnika o ishodima procjenjivanja njihovog nastavnog rada od strane učenika kao evaluatora. Drugačije rečeno, autor se drugi put potrudio da dodatno i znatno obogaćeno teorijski još više rasvijetli i ponovo se pozove na empirijske dokaze koliko je danas fenomen pedagoške evaluacije i (auto)korekcije bitan za profesionalni razvoj svakog nastavnika [...] Ovo dopunjeno i izmijenjeno drugo izdanje knjige namijenjeno je svima onima koji proučavaju i istražuju fenomene vrednovanja nastavnika od strane njihovih učenika, kao i onima koji se interesuju za fenomene učestalosti povratnog informisanja i (auto)korektivnosti pedagoškog djelovanja nastavnika. Pogotovo će biti od koristi učenicima viših razreda osnovne škole, njihovim nastavnicima, školskim pedagozima, direktorima osnovnih škola i svim zainteresovanim istraživačima koji žele da na isti ili sličan način istražuju pedagošku evaluaciju i (auto)korekciju.

Author Biography

Draženko Jorgić, University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

(rođen 28. marta 1974. godine u Banjaluci). Osnovnu i srednju školu, kao i Filozofski fakultet, završio je u Banjaluci. Diplomirao je 2000. na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, 2005. odbranio magistarski rad, a doktorsku disertaciju odbranio 2009. godine takođe na Filozofskom fakultetu. Trenutno radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Downloads

Forthcoming

23 January 2024

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789997638441