Banjalučki novembarski susreti 2020

Authors

Siniša Lakić (ed)
University of Banja Luka, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

Synopsis

Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети је доживио своје двадесет и прво издање 6.11.2020. године. Због свима знаних разлога по први пут смо били приморани да се сва излагања одрже онлајн. Као организаторима нам је било изузетно жао што нисмо успјели да се са колегама поново окупимо уживо, међутим морамо признати да нам је ова ситуацијa донијела и неке позитивне исходе. Као прво, на скупу су – у оквиру 4 секције (Филозофија, Историја, Психологија и Педагошке науке) – презентована 72 рада, што представља рекордан број у посљедњих пет година. Друго, значајан број аутора из свих наведених области је успио да одговори на актуелност ситуације и да предочи радове о ефектима ове, али и ранијих пандемија, на друштвени живот на нашим просторима. Треће, а што није занемариво, скуп је прошао без техничких потешкоћа што је многим учесницима било доказ о додатним предностима дигиталних технологија кад је размјена знања у питању. За објављивање у Зборнику радова достављенa су укупно 43 рукописа. Након поступка двоструке анонимне рецензије 33 рада – дакле, нешто више од три четвртине – је добило позитивну оцјену два рецензента, односно нашло је своје мјесту у Зборнику. Овом приликом дужни смо да још једном захвалимо свим колегама који су несебично прихватили улогу рецензената и издвојили своје вријеме и труд, те тако допринијели квалитету овогодишњег Зборника. Изузетно нам је драго што је међу рецензентима био заступљен толико велики број колега – њих чак 49 – са различитих институција из региона; осим са нашег Универзитета, рецензенти су били са Универзитета у Новом Саду (10 рецензената), Универзитета у Београду (9), Универзитета у Нишу (7), Универзитета у Приштини са привременим сједиштем у Косовској Митровици (5), Свеучилишта у Загребу (4), Универзитета у Крагујевцу (3), Свеучилишта у Задру (2), Свеучилишта у Осијеку (2), Универзитета у Источном Сарајеву (2), Архива Српске православне цркве (1), Института за савремену историју Београда (1), Универзитета у Зеници (1), Универзитета Црне Горе (1) и Универзитета ”Џемал Биједић” у Мостару (1). Велику захвалност дугујемо и члановима Програмског одбора који су најприје учествовали у поступку рецензирања сажетака, а затим су предлагали рецензенте за пуне радове из научних поља за која су компетентни. Када је у питању техничка страна и ове године је најзначајнију улогу у кореспонденцији и припреми текстова имала Милана Дамјенић, секретар Програмског одбора, али су велики дио посла у комуникацији са ауторима и рецензентима имали и колеге Љиљана Јерковић (педагошке науке), Наташа Вилић (филозофија), Бошко Бранковић (историја) и моја маленкост (психологија). Коначно, захваљујемо се ауторима радова, који су омогућили да и овим Зборником Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци активно учествује у креирању нових хуманистичких и друштвених сазнања која могу бити од локалног, али и регионалног значаја.

Синиша Лакић (уредник)

Chapters

 • У борби против ње није помогла ни људска разборитост. Црна смрт 1348. године и њене последице
  Борис Стојковски
 • Еволуција перцепције и утицаја највећих епидемија и пандемија од XIV вијека до данас
  Јелена Јефтић, Александар Крагуљ
 • Жене борци у Другом пешадијском пуку Књаз Михаило „Гвоздени пук“ (1914-1918)
  Милена Жикић
 • Portret cara Tiberija u djelima Veleja Paterkula, Tacita i Svetonija
  Sanja Ljubišić
 • Перцепције о византијским царевима Константину I Великом, Андронику I Комнину и Михаилу VIII Палеологу у дјелима српских средњовјековних писаца
  Борис Бабић
 • Пандемија куге код Срба од XV до XIX вијека
  Јована Пудић, Тања Недељковић, Ђорђе Милић, Вук Мандић
 • Упоредни преглед ратарства Мађарске и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/ Југославиje између два свјетска рата
  Жељко Савановић
 • Од Хигиеје до хигијене: трагом историје медицине
  Слободанка Пртија
 • Југословенско-аргентински економски односи (1946-1955)
  Бојан Симић
 • Problem dostupnosti metafizičkih objekata: pobijanje epistemološkog argumenta protiv realizma
  Strahinja Đorđević
 • Svest u kutiji: antitetika svesti i njeno prevazilaženje
  Igor Janković
 • Razlika empirijskog i transcendentalnog Ja: Kritika Kantovog koncepta samosvesti
  Andrija Jurić
 • Pusta zemlja i svi njeni slojevi: filozofski aspekti ekologije
  Eva Kamerer, Vladimir Milisavljević
 • Osobenosti Huserlove kritike Hjumovog senzualizma u djelu Formalna i transcendentalna logika
  Saša Laketa
 • Metodološki holizam u društvenim naukama: interteorijska redukcija
  Milena Milojević
 • Otvorenost umjetnosti prema (dešavanjima u) savremenom svijetu
  Nataša Vilić
 • Konsenzus i poverenje u nauku: uvidi u oblasti socijalne epistemologije primenjeni u analizi socijalnog epistemičkog ponašanja u doba krize izazvane virusom korona (SARS-COV-2)
  Jelena Pavličić
 • Aktualnost kibernetike Norberta Wienera
  Spahija Kozlić
 • Platonova kritika demokratije i problem „političkog umijeća“
  Mirela Karahasanović
 • Kantov kategorički imperativ kao vodič za moralno ispravno postupanje
  Milica Smajević Roljić
 • Norme u nauci: izvori i izazovi
  Andrea Berber, Vanja Subotić
 • Проблеми школовања у руралним подручјима Србије за време пандемије КОВИД 19
  Александра Анђелковић, Александар Тадић
 • Digitalne kompetencije nastavnika
  Olja Džinkić, Lana Tomčić
 • Родитељска подршка дјеци и младима у вријеме самоизолације током пандемије вируса корона (COVID-19)
  Драженко Јоргић, Татјана Марић
 • Stručno usavršavanje nastavnika kao preduslov za uspješnu realizaciju inkluzivnog vaspitno-obrazovnog rada
  Biljana Sladoje-Bošnjak, Gordana Dukić, Ranka Perućica
 • Stvaralaštvo kao finalizacija procesa recepcije: Studenti bajkopisci u vrijeme pandemije COVID-19
  Dijana Vučković
 • Континуитет и/или дисконтинуитет идентитета српске педагогије
  Драго Бранковић
 • Друштвено-историјска условљеност формирања вишеразредних одјељења
  Славиша Јењић, Желимир Драгић
 • Evaluacija pilot programa za podsticanje razvoja djece bez roditeljskog staranja
  Slavica Tutnjević, Jelena Vilendečić
 • Prikaz zadatka namijenjenog podsticanju samoregulisanog učenja studenata za vrijeme onlajn nastave
  Nela Marinković Sarić, Ivana Zečević, Milica Drobac-Pavićević
 • Donošenje odluka u uslovima rizika u kontekstu epidemije virusa korona
  Sonja Stančić, Strahinja Dimitrijević
 • Pristrasnost procjene uštede vremena u kontekstu saobraćaja
  Strahinja Dimitrijević, Teodora Marinković
 • Adverzivna iskustva iz djetinjstva i porodični konflikti kao prediktori akademskih poteškoća srednjoškolaca i studenata u Bosni i Hercegovini tokom onlajn nastave na početku COVID-19 pandemije
  Tamara Petković, Ana-Maria Gavrilović, Ana Keleman, Lana Lugonja, Siniša Subotić

Downloads

Published

1 February 2024

Online ISSN

2744-1628

Print ISSN

2566-3445